Artikelen

Pioniers met Passie

Als voorproefje van deze rubriek geven we u toegang tot 1 van de artikelen die u op dit gedeelte van de Hij Leeft website kunt lezen, wanneer u zich tijdens uw bezoek inlogt op de website. Aan het registreren op onze website zijn geen kosten verbonden. Het geeft u alleen extra toegang tot meer artikelen en in de toekomst meerdere faciliteiten die wij voor u aan het ontwikkelen zijn.

   

 

Jaap en Swaantje KooyPIONIERS MET PASSIE, het levensverhaal van Jaap & Swaantje Kooy is opgeschreven door de schrijfster Joke Tan. “Opgeschreven”, is eigenlijk een veel te magere benaming voor de enorme klus die ze hiermee geklaard heeft. Research, tientallen gesprekken met allerlei betrokkenen, uren en uren praten met Jaap & Swaantje Kooy, bandjes opnemen en afluisteren. Doorvragen, nog meer informatie, nog meer details en uiteindelijk dagen en nachten achter de computer om alles in de tekstverwerker te zetten.


Het resultaat mag er dan ook wezen. En hoe!

 

Om meer te weten over de motivatie en beweegredenen van Joke Tan om aan dit inspirerende boek te beginnen, publiceren we (gedeeltelijk) haar eigen verhaal, overgenomen uit “Pioniers met Passie” .

 

Ik ken Jaap en Swaan pas vanaf het moment dat ze rond 1989 meewerkten in een campagne in Deventer. Op de laatste avond van die campagne heeft God Jaap gebruikt om iets persoonlijk tegen mij te zeggen waar ik op dat moment mee zat. Dat gebeurde terwijl we gewoon in de zaal bij onze stoel stonden. De kracht van Gods Geest was zo sterk aanwezig dat ik me aan de stoel moest vasthouden omdat ik anders zou omvallen.

Jaap had in die jaren een apart accent, het was een mengeling van Gronings en Engels. Af en toe onderbrak hij zijn prediking en begon te zingen. Hij zong een lied of 'preekte' verder op een melodie.
En dan Swaantje... Ze is niet groot en zeker niet fors maar ze is zeker een vrouw die haar mannetje staat en zich op een goede manier laat horen. Ze bracht ons allemaal aan het lachen door haar heerlijke droge humor en aan het eind van de dienst klonk haar stemgeluid boven al het geroezemoes uit omdat God haar een gebed liet bidden of een woord liet spreken dat iedereen moest horen.

Een jaar of wat later hoorde ik Swaans getuigenis over haar ziekte en genezing in Indonesië wat ook in dit boek is opgetekend.
Het verhaal is op zich al bijzonder maar door de manier waarop ze het vertelde, werd het boven vele andere bijzondere verhalen uitgetild. Wat me vooral diep raakte, was dat ze probeerde over te brengen dat ze Jezus persoonlijk had gezien en hoe graag ze eigenlijk alleen maar bij Hem wilde zijn. Ik kon het zo goed begrijpen datje op zo'n moment niet aan ziekte of gezondheid denkt maar helemaal in beslag genomen wordt door de geweldige, onbeschrijfelijke Persoon die dan vlak bij je staat.

Tijdens dat weekend toen ik Swaantjes getuigenis hoorde, kwam bij mij de gedachte op dat iemand eigenlijk hun verhaal eens zou moeten opschrijven. Zou ik dat kunnen doen? Ik wil graag mijn gaven en talenten gebruiken om de bediening van mannen en vrouwen van God onder de aandacht van een groter publiek te brengen. De Heer gebruikte hen om mij te zegenen en door over hen te schrijven, zou die zegen ook anderen kunnen bereiken.

Omslag van het boek Pioniers met PassieMijn man Ronald is voorganger van de Pinkstergemeente De Banier in Deventer en ik help hem bij die taak. Daarnaast heb ik van de Heer een baan gekregen in de christelijke journalistiek. Ik ben eindredacteur van De Elisabethbode en werk ook mee aan Uitdaging, Opwekking Magazine en af en toe ben ik betrokken in het schrijven of redigeren voor christelijke tijdschriften en boeken.
 

Pioniers met Passie is in onze boekwinkel te bestellen.