Ben ik geschikt voor zending?

Wenzel Beukes klAanbidt God in de storm van je problemen. Als je dagelijkse leven jouw zendingsgebied is, dan ben je overal inzetbaar.

Het Latijnse woord voor apostel is "missionare", wat "zenden" betekent. Pure zending is een opoffering van je eigen wil om geleid te worden door de Heilige Geest van God, de Geest van Jezus. Als
we werkelijk een verlangen hebben om door God gebruikt te worden, dan moeten we een leergierige houding hebben en alle zogenaamde "romantiek" rondom zending vergeten. Zending is het echte leven, met echte mensen.

Zending wordt niet gedreven door onze ik, en wat ik wil. Er zijn vele mogelijkheden om te dienen. We hebben net zoveel keuze voor een zendingsplek als voor een restaurant. Wees je bewust van de leiding van de Heilige Geest als je een commitment maakt om ergens te dienen. Is dit wat God wil dat je doet, of wat je zelf wilt? Als je niet zeker weet waar je God mag dienen, dien dan waar en wanneer je kunt, maar wees flexibel en trouw. Stel jezelf de vraag: ben ik bereid om mijn verlangen en ambitie los te laten voor het doel van God?

En Jezus zei in Lukas 14:28

Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?

1 Korintiërs 4:9

Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden.

Ik onderstreep met deze twee verzen het grote belang van toewijding als je de zending in gaat. We gaan een commitment aan en we dienen in goede en slechte tijden. Zending op deze manier is geen uitje van twee weken in een ander land, het is een levensstijl. Aanbidt God in de storm van je problemen. Als je dagelijkse leven jouw zendingsgebied is, dan ben je overal inzetbaar.

Titus 3:13 (NBG-vertaling)

Help Zenas, de wetgeleerde, en Apollos met alle ijver voort, opdat hun niets ontbreke.

Het bovenstaande vers onthult iets belangrijks van zending. Let op de volgende woorden: 'voorthelpen' (sturen); 'ijver' (haast, met spoed of urgentie van beweging of actie) en 'opdat hun niets ontbreke'. Zending gaat gepaard met urgentie, de Grote Opdracht is de belangrijkste taak die God ons geeft. Ik moet hierbij iets kwijt over zending en financiën. Heb je ooit gelezen dat de apostel Paulus zijn zendingsplannen staakte vanwege een gebrek aan financiën? Zei Hij ooit: "als God wil dat ik ga dan zal Hij in het geld voorzien"? Met een houding als deze zullen we onze kans om door God gebruikt te worden missen, samen met de gelegenheid om Zijn rijkdom en macht te ervaren.

Jezus zegt: "Ga!" Stel je voor dat ik in Nederland woonde en ik gaf mijn mooiste bezit aan een vriend. Vervolgens vraag ik hem om het voor mij naar Zuid-Afrika te brengen, maar ik geef hem geen geld, vervoer
of eten. Zou hij kunnen gaan? Ik weet dat dit een simpel voorbeeld is, maar zo simpel kan het zijn. God zal ons geen Grote Opdracht geven en daarbij niet voorzien in middelen om op de bestemming te komen. Hij
heeft ons geroepen. Radicaal geloof vind je in iemand die "dom" genoeg is om te zeggen: "ik weet niet hoe, maar ik ga!"

Zending gaat over aanpassen, maar je neemt jezelf altijd mee. Je bent wie je bent, of dat nou thuis of in een ander land is. Blijf nuchter en richt je op de opdracht van het Goede Nieuws van Jezus Christus. Het gaat niet om kinderprogramma's of voedselprogramma's, dat zijn slechts middelen om de verlorenen te bereiken. Wees gefocust en zet tijd apart om te luisteren, te praten en te wandelen met God. Dan kan de Heilige Geest zijn doel in jou bereiken op de plaats waar je bent. Verlies je niet in situaties en nood van mensen. Geloof Hoop en Liefde. Het is aan God om alles te veranderen, niet aan jou. Jij bent de boodschapper, een profeet of evangelist - wat je roeping ook is. Zending gebeurt in geloof, terwijl je beweegt in de wil van God in plaats van je eigen emoties.

Respect voor relaties

De manier van denken in Malawi is anders dan in Nederland. Als je iemand in Malawi wil bereiken, dan moet je aan de relatie werken. Je moet goed luisteren en zoeken naar het gemeenschappelijke. Niemand kan zomaar een cultuur binnen stappen en andere mensen vertellen hoe het moet, omdat ze het allemaal wel weten. Toch gebeurt dit per ongeluk vaak en deze houding maakt dat de ontvanger van onze boodschap een masker op zet. De mensen zijn dan onmogelijk te doorgronden. Hecht waarde aan wat de ander te vertellen heeft, het gaat niet om wat je zelf allemaal weet. Mensen in Afrika hebben een zesde zintuig voor oprechte relaties. De relatie is belangrijker dan het werk dat je doet. Als je maar doet alsof zullen mensen dit door hebben. Je bent er niet om anderen te vertellen hoe het in elkaar zit, ga er maar vanuit dat je niets weet. Respecteer de mensen van het land waar je naartoe gaat. Wees wijs, leer veel, pas je aan en breng het evangelie van Jezus Christus. Een leergierige houding, en het openbaren van Jezus als de Messias, heeft prioriteit. Zij doen dingen anders, maar daar gaat het niet om. Richt je op het uitdragen van de Persoon en de realiteit van Jezus.

Kijk niet neer en onderschat de mensen niet die je hoopt te bereiken, ook niet als ze arm en ongeschoold zijn. Ik werk regelmatig met Europeanen die naar Zuid-Afrika komen en met het grootste gemak het evangelie
delen met de armen. Ze stappen op de armen af, schudden de handen en delen enthousiast hun geloof. Maar zodra ze terug zijn in Europa negeren ze mensen die op hun pad komen en durven het Goede Nieuws niet te vertellen. Dit houd ik mezelf ook altijd voor. Het evangelie is voor iedereen, arm en rijk.

Neem de tijd die er is op het zendingsveld serieus. Je bent er om mensen in contact te brengen met de levensveranderende kracht van Gods Heilige Geest en om Jezus Christus te openbaren als Redder, en niet als
Rechter. Jezus zei in Johannes 3:17, 'God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden'. Zending is een uitdaging. Als je bereid bent om in geloof uit te stappen, dan zijn er geen grenzen aan wat God in en door jouw leven wil doen. Houd het simpel en denk niet teveel aan "hoe". We hebben allemaal de bevestiging die nodig is om de zending
in te gaan, Matteus 28:19,

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

 logo


Door: Wenzel Beukes - Zendingsleider HJC, Zuid-Afrika / Malawi
www.houseofthegoodnews.com

 

 

 

 

 

Nieuws