Adopteer een boom en steun het zendingswerk van HJC

Adv Adopteer een boom - Nov 2014 - CLMAdopteer een boom en steun het zendingswerk van House of the Good News of Jesus Christ (HJC) in Zuid Afrika. HJC heeft een opvanghuis voor vrouwen met hun kinderen en een meerjarig discipelschapsprogramma voor ex-prostituees. Zij doen outreaches naar de vrouwen op straat, houden kerkdiensten en verstrekken gratis maaltijden aan de arme bevolking. Het doel is het opbouwen van vriendschappen en deze mensen bekend maken met het evangelie van Jezus Christus.
Op de citrusfarm van HJC staan 2.000 vruchtenbomen. Deze bomen symboliseren de 2.000 vrouwen, kinderen, armen en hulpelozen, die HJC wil helpen te veranderen en om ze zo weer hoop en een toekomst te geven.
Helpt u mee met de oogst? Voor slechts € 35,- adopteert u één boom (1 Mensenleven) voor een heel jaar. Natuurlijk kunt u meerdere bomen voor meerdere jaren adopteren.

Meer weten? kijk op www.houseofthegoodnews.com of mail naar: houseofthegoodnews@gmail.com .

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws