ANBI

ANBI klein
Stichting Hij Leeft Zending is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn hierdoor belasting aftrekbaar.

De jaarrekening van 2015 treft u hieronder aan. 

 

Jaarrek HLZ 2015-1

Jaarrek HLZ 2015-2

Jaarrek HLZ 2015-3

Jaarrek HLZ 2015-4

Jaarrek HLZ 2015-5